13 oktober Internationale Dag van de Palliatieve Zorg

Zaterdag 13 oktober 2018 is de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ). Palliatieve zorg is niet zo’n bekend begrip. Vier op de tien mensen weet niet wat dit type zorg inhoudt. Dat is best begrijpelijk. De meeste mensen krijgen er pas mee te maken als ze zelf ongeneeslijk ziek zijn of iemand uit hun omgeving. Hieronder geven we je antwoord op de drie meest gestelde vragen:

1. Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is zorg die gericht is op het verlichten van klachten bij een levensbedreigende ziekte. Deze zorg is niet gericht op genezing, maar op de kwaliteit van leven. Palliatieve zorg is  ‘totale zorg’ gericht op lichamelijke, psychische, sociale en spirituele veranderingen voor palliatieve patiënten én naasten.

2. Wanneer krijg je palliatieve zorg?

Deze vraag is lastig te beantwoorden. Bij kanker start de palliatieve fase vanaf het omslagpunt waarbij de ziekte van ‘mogelijk te genezen’ naar ‘ongeneeslijk’ gaat. Bij andere ongeneeslijke ziekten zoals COPD, hartfalen, dementie en ALS is er vaak niet één omslagpunt aan te wijzen. Palliatieve zorg kan kort of langdurig zijn, van dagen tot maanden en zelfs jaren.

3. Wat is het verschil tussen palliatieve en terminale zorg?

Terminale zorg is een klein deel van de palliatieve fase, namelijk de laatste fase. Palliatieve zorg gaat over in terminale zorg als de levensverwachting medisch gezien maximaal drie maanden is.

Ongeneeslijk ziek 

Kranten, websites en televisieprogramma’s staan regelmatig bol van de aandacht voor euthanasie en palliatieve sedatie. Het is niet voor niets dat deze onderwerpen in het middelpunt van de belangstelling staan. Het gaat immers letterlijk om zaken van leven en dood. Dat de media-aandacht niet uitgaat naar alles wat in de dagen, weken, maanden en soms jaren aan een eventuele euthanasie of palliatieve sedatie voorafgaat, is jammer. Dat is namelijk de periode waarin iemand die ongeneeslijk ziek is weliswaar zorg en ondersteuning nodig heeft, maar nog niet stervende is.

De ongeneeslijk zieke krijgt dan zorg en ondersteuning op allerlei gebieden van het leven. Zowel praktisch als lichamelijk, maar ook met betrekking tot emotionele of existentiële problemen. Deze zorg en ondersteuning ontvangen ze van partners, kinderen en vrienden (mantelzorgers), vrijwilligers en professionals, zoals artsen, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers en maatschappelijk werkers. Al deze zorg en ondersteuning bij elkaar opgeteld heet palliatieve zorg.

 

Contact

Stichting Hospice Texel
Anne Frankstraat 32
1791 DT Den Burg 

0222 728132

Uw hulp is nodig

Wilt u ons steunen? U kunt een donatie overmaken via onze website.

Inloggen