'Ik hou van aanpakken'

Yvonne Steemers is vanaf het begin betrokken bij het hospice. Momenteel neemt ze de functie van secretaris in het bestuur voor haar rekening. Yvonne is 68 jaar, afkomstig van Zutphen en sinds 2002 woonachtig op Texel. Samen met haar man Albert runde zij vanuit hun woning aan de Pontweg een eigen adviesbureau. Albert was actief als interimmanager en daarnaast ook nog een aantal jaren leraar economie op de OSG. Helaas is hij in 2010 overleden.

 Yvonne richtte zich in haar werk vooral op de kwaliteit van zorg vanuit cliëntperspectief. Vanuit dien hoofde was zij vele jaren betrokken bij de Wmo Adviesraad van de gemeente Texel. Voordat zij met hun advieswerk begonnen, was Yvonne verpleegkundige in een ziekenhuis en later nachthoofd in een verpleeghuis. In deze functie voelde zij affiniteit groeien met mensen in de laatste levensfase.

Toen zij op Texel een bijeenkomst bijwoonde over langer thuis wonen, vroeg iemand waarom er nog geen hospice op Texel was. Daarop reageerde Brigitte Hollands (de huidige voorzitter van het hospice, maar toen nog voorzitter van de initiatiefgroep) dat er een initiatief tot het oprichten van een hospice genomen was. Yvonne dacht toen: “Als ze mij vragen, ga ik direct meedoen.” Een week later belde Brigitte met de vraag of zij wilde gaan deelnemen aan het toen nog op te richten bestuur. Yvonne zei volmondig ja.

Yvonne vindt een hospice op Texel belangrijk voor mensen die alleen in het leven staan of hun kinderen aan de overkant hebben wonen, maar ook voor al die situaties waarin de mantelzorg het niet meer trekt. Het hospice kan dan een warme en veilige plek bieden, waarin ieder tot rust kan komen en er ruimte is voor goed afscheid nemen. “Ik zou het ook best voor mezelf zien zitten wanneer het nodig is,” zegt ze met een klein lachje, “tenslotte woon ik alleen en mijn beide kinderen leven elders in Nederland.”

Het hospice bestaat nu ruim drie jaar en in die jaren is er al veel bereikt. “Ik kijk echt tevreden terug,” constateert Yvonne. “Natuurlijk moeten we blijven leren en ontdekken. Ook moeten we opduikende problemen aanpakken zoals het rondkrijgen van de financiën, het overeind houden van de nachtzorg en het vinden van voldoende vrijwilligers. Maar dit zijn problemen die horen bij een organisatie in ontwikkeling en ik vind het altijd leuk om ze aan te pakken. Ik hou van aanpakken en wil voortdurend alert zijn op nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen.”

Contact

Stichting Hospice Texel
Anne Frankstraat 32
1791 DT Den Burg 

0222 728132

Uw hulp is nodig

Wilt u ons steunen? U kunt een donatie overmaken via onze website.

Inloggen