Contactpersonen

Lidwien de Ruiter is coördinator van Hospice Texel. Zij is bereikbaar voor al uw vragen via het telefoonnummer 0222 728132. De coördinator draagt zorg voor een goede gang van zaken in het hospice en onderhoudt het contact met de gast, familie, vrijwilligers en de medische zorgverleners.

Bij afwezigheid van de coördinator is een van de waarnemend coördinatoren aanspreekpunt. Waarnemend coördinatoren zijn Annelies Smit en Dica de Vries.

Lidwien de Ruiter, coöordinator
Lidwien de Ruiter, coöordinator
Dica de Vries, waarnemend coördinator
Dica de Vries, waarnemend coördinator
Annelies Smit, waarnemend coördinator
Annelies Smit, waarnemend coördinator

In het hospice staan aandacht en zorg voor de gast en zijn of haar naasten centraal.

Het hospice staat open voor mensen ongeacht hun levensbeschouwing. Voorop staat het respect voor de eigen wensen en verlangens van iedere gast, en zijn of haar naasten.

Het hospice is kleinschalig, zodat het karakter van een bijna-thuis-huis goed behouden blijft. Vrijwilligers vormen de basis binnen het zorgverleningsproces, maar de beroepsmatige thuiszorg is verantwoordelijk voor de verpleegkundige verzorging, terwijl de eigen huisarts de eindverantwoordelijke medicus blijft.

In het hospice wordt hulp geboden door middel van ondersteuning en palliatieve zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven en hun verwanten op Texel en voorts al hetgeen dat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het hospice op Texel wil een gastvrije plek bieden aan mensen in de terminale fase van hun leven

Bestuur

Als bestuur treedt op:

  • Brigitte Hollands, voorzitter
  • Yvonne Steemers, secretaris
  • Astrid van der Vis, penningmeester
  • Mieke Plettenburg, lid
  • Ad Waverijn, lid

Kees Dekkers is bestuursadviseur met als aandachtspunt geestelijke verzorging. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers; zij ontvangen geen beloningen. 

Taken van het bestuur zijn:

  • Algemeen beheer en toezicht
  • Ondersteuning van de coördinator
  • Zorg voor de financiën
  • Fondsenwerving en het onderhouden van contacten met (potentiële) sponsoren en subsidiënten
  • Zorg voor de relatie met de verhuurder/exploitant Woontij
Brigitte Hollands
Brigitte HollandsVoorzitter
Astrid van der Vis
Astrid van der VisPenningmeester
Yvonne Steemers
Yvonne SteemersSecretaris
Mieke Plettenburg
Mieke PlettenburgLid
Ad Waverijn
Ad WaverijnLid

Klachtenfunctionaris

Hospice Texel beschikt over een klachtenreglement en een klachtenfunctionaris. Het reglement is bedoeld voor gasten en hun naasten, maar ook voor vrijwilligers. Vragen, suggestie en klachten nemen we serieus. Ze stellen ons in staat onze zorg, dienstverlening en onderlinge samenwerking te verbeteren. Bespreek een klacht bij voorkeur eerst met de dienstdoende coördinator. Vindt u dit lastig, dan kunt u ook contact opnemen met onze klachtenfunctionaris, Jenneke Wassink. Jenneke is een zeer ervaren zorgprofessional. Elke klacht wordt anoniem en vertrouwelijk behandeld. Komen we er intern niet uit, dan kan een klacht ook worden ingediend bij de koepelorganisatie VPTZ.

Op de website van de VPTZ vindt u nadere informatie over de externe procedure.

Contact

Stichting Hospice Texel
Anne Frankstraat 32
1791 DT Den Burg 

0222 728132

Uw hulp is nodig

Wilt u ons steunen? U kunt een donatie overmaken via onze website.

Inloggen