Contactpersonen

Lidwien de Ruiter is coördinator van Hospice Texel. Zij is bereikbaar voor al uw vragen via het telefoonnummer 0222 728132. De coördinator draagt zorg voor een goede gang van zaken in het hospice en onderhoudt het contact met de gast, familie, vrijwilligers en de medische zorgverleners.

Bij afwezigheid van de coördinator is een van de drie waarnemend coördinatoren aanspreekpunt. Waarnemend coördinatoren zijn Erna Vegter, Annelies Smit en Ada van der Lee.

Lidwien de Ruiter
Lidwien de Ruiter
Erna Vegter
Erna Vegter
Ada van der Lee
Ada van der Lee
Annelies Smit
Annelies Smit

Bestuur

Als bestuur treedt op:

  • Brigitte Hollands, voorzitter
  • Yvonne Steemers, secretaris
  • Astrid van der Vis, penningmeester
  • Mieke Plettenburg, lid
  • Ad Waverijn, lid

Kees Dekkers is bestuursadviseur met als aandachtspunt geestelijke verzorging. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers; zij ontvangen geen beloningen. 

Taken van het bestuur zijn:

  • Algemeen beheer en toezicht
  • Ondersteuning van de coördinator
  • Zorg voor de financiën
  • Fondsenwerving en het onderhouden van contacten met (potentiële) sponsoren en subsidiënten
  • Zorg voor de relatie met de verhuurder/exploitant Woontij
Brigitte Hollands
Brigitte HollandsVoorzitter
Astrid van der Vis
Astrid van der VisPenningmeester
Yvonne Steemers
Yvonne SteemersSecretaris
Mieke Plettenburg
Mieke PlettenburgLid
Ad Waverijn
Ad WaverijnLid

Klachtenfunctionaris

Hospice Texel beschikt over een klachtenreglement en een klachtenfunctionaris. Het reglement is bedoeld voor gasten en hun naasten, maar ook voor vrijwilligers. Vragen, suggestie en klachten nemen we serieus. Ze stellen ons in staat onze zorg, dienstverlening en onderlinge samenwerking te verbeteren. Bespreek een klacht bij voorkeur eerst met de dienstdoende coördinator. Vindt u dit lastig, dan kunt u ook contact opnemen met onze klachtenfunctionaris, Jenneke Wassink. Jenneke is een zeer ervaren zorgprofessional. Elke klacht wordt anoniem en vertrouwelijk behandeld. Komen we er intern niet uit, dan kan een klacht ook worden ingediend bij de koepelorganisatie VPTZ.

Op de website van de VPTZ vindt u nadere informatie over de externe procedure.

Contact

Stichting Hospice Texel
Anne Frankstraat 32
1791 DT Den Burg 

0222 728132

Uw hulp is nodig

Wilt u ons steunen? U kunt een donatie overmaken via onze website.

Inloggen